Cordova Archive v3.0.2

What’s Changed

Full Changelog: Comparing 3.0.1...3.0.2 · bitrise-steplib/steps-cordova-archive · GitHub